Bank to the Future Warm Up Game Játékszabály

A nyereményjáték időtartama: 2022. február 7. 0:00-tól 2022. március 7. 23:59-ig

A sorsoláson való részvétel feltétele:

A sorsoláson mindenki automatikusan részt vesz, aki a nyereményjáték időtartama alatt játszik a Bank to the Future Warm Up játékával (https://www.banktothefuture.hu/warm_up) és feliratkozik a ranglistára neve és e-mail címe megadásával a játék végén.

A sorsolás menete:

Minden résztvevő neve bekerül egy random sorsolóba: https://www.random.org/lists/, ami Résztvevők listájából véletlenszerűen kiválaszt egy nyertest. A nyertesnek az a személy tekintendő, akinek a neve a lista tetejére kerül, ő nyeri a 20 000 Ft-os Extreme Digital vásárlási utalványt. 

A kisorsolt játékos e-mailben kap majd értesítést a nyereményjáték végén, amelyben tájékoztatást kap a nyereményének átvételi helyéről és módjáról. A kapott e-mailre 3 napon belül várjuk választ, hogy a nyertes igényt tart-e a nyereményére. 

A nyertes sorsolását követően a nyeremény vonatkozásában 1 darab pótnyertes is kisorsolásra kerül. A pótnyertes akkor lesz jogosult a nyeremény átvételére, amennyiben az adott nyeremény vonatkozásában a nyertes a részére biztosított 3 napos határidőben a nem válaszol az email-re vagy a nyereményt visszautasítja.

A sorsolás időpontja: 2022. március 8.

Kik vehetnek részt a játékban?

A nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki nevével és e-mail címével feliratkozik a ranglistára, kivéve az EcoSim Üzleti Szimulációk Kft. (1094, Budapest, Páva utca 13.) és a Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 9.) tagjait, valamint ezek - a Ptk. 685 § (b) bekezdése szerinti - közeli hozzátartozóit.

A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.